Atlassian JIRA 4.3.4 API

Packages
com.atlassian.configurable  
com.atlassian.core.action  
com.atlassian.core.ofbiz  
com.atlassian.core.ofbiz.association  
com.atlassian.core.ofbiz.comparators  
com.atlassian.core.ofbiz.test.mock  
com.atlassian.core.ofbiz.util  
com.atlassian.core.util  
com.atlassian.diff  
com.atlassian.jira  
com.atlassian.jira.action  
com.atlassian.jira.action.admin  
com.atlassian.jira.action.admin.export  
com.atlassian.jira.action.component  
com.atlassian.jira.action.issue  
com.atlassian.jira.action.project  
com.atlassian.jira.action.projectcategory  
com.atlassian.jira.action.screen  
com.atlassian.jira.admin  
com.atlassian.jira.appconsistency  
com.atlassian.jira.appconsistency.db  
com.atlassian.jira.appconsistency.integrity  
com.atlassian.jira.appconsistency.integrity.amendment  
com.atlassian.jira.appconsistency.integrity.check  
com.atlassian.jira.appconsistency.integrity.exception  
com.atlassian.jira.appconsistency.integrity.integritycheck  
com.atlassian.jira.appconsistency.integrity.transformer  
com.atlassian.jira.applinks  
com.atlassian.jira.association  
com.atlassian.jira.avatar  
com.atlassian.jira.bc  
com.atlassian.jira.bc.config  
com.atlassian.jira.bc.customfield  
com.atlassian.jira.bc.favourites  
com.atlassian.jira.bc.filter  
com.atlassian.jira.bc.group  
com.atlassian.jira.bc.imports.project  
com.atlassian.jira.bc.issue  
com.atlassian.jira.bc.issue.attachment  
com.atlassian.jira.bc.issue.comment  
com.atlassian.jira.bc.issue.label  
com.atlassian.jira.bc.issue.search  
com.atlassian.jira.bc.issue.util  
com.atlassian.jira.bc.issue.vote  
com.atlassian.jira.bc.issue.watcher  
com.atlassian.jira.bc.issue.worklog  
com.atlassian.jira.bc.license  
com.atlassian.jira.bc.portal  
com.atlassian.jira.bc.project  
com.atlassian.jira.bc.project.component  
com.atlassian.jira.bc.project.projectoperation  
com.atlassian.jira.bc.project.version  
com.atlassian.jira.bc.projectroles  
com.atlassian.jira.bc.scheme.distiller  
com.atlassian.jira.bc.scheme.mapper  
com.atlassian.jira.bc.security.login  
com.atlassian.jira.bc.subtask.conversion  
com.atlassian.jira.bc.user  
com.atlassian.jira.bc.user.search  
com.atlassian.jira.bc.whitelist  
com.atlassian.jira.bc.workflow  
com.atlassian.jira.bean  
com.atlassian.jira.bean.export  
com.atlassian.jira.bulkedit  
com.atlassian.jira.bulkedit.operation  
com.atlassian.jira.cache  
com.atlassian.jira.chartpopup  
com.atlassian.jira.chartpopup.model  
com.atlassian.jira.charts  
com.atlassian.jira.charts.jfreechart  
com.atlassian.jira.charts.jfreechart.util  
com.atlassian.jira.charts.portlet  
com.atlassian.jira.charts.report  
com.atlassian.jira.charts.util  
com.atlassian.jira.component  
com.atlassian.jira.config  
com.atlassian.jira.config.component  
com.atlassian.jira.config.properties  
com.atlassian.jira.config.util  
com.atlassian.jira.config.webwork  
com.atlassian.jira.configurableobjects  
com.atlassian.jira.configurator  
com.atlassian.jira.configurator.config  
com.atlassian.jira.configurator.console  
com.atlassian.jira.configurator.db  
com.atlassian.jira.configurator.gui  
com.atlassian.jira.crowd.embedded  
com.atlassian.jira.dashboard  
com.atlassian.jira.dashboard.permission  
com.atlassian.jira.dev.backdoor  
com.atlassian.jira.dev.backdoor.applinks  
com.atlassian.jira.dev.reference.dependent.plugin.actions  
com.atlassian.jira.dev.reference.plugin  
com.atlassian.jira.dev.reference.plugin.actions  
com.atlassian.jira.dev.reference.plugin.components  
com.atlassian.jira.dev.reference.plugin.module  
com.atlassian.jira.dev.reference.plugin.portlet  
com.atlassian.jira.dev.reference.plugin.report  
com.atlassian.jira.dev.reference.plugin.searchers  
com.atlassian.jira.dev.reference.plugin.services  
com.atlassian.jira.dev.reference.plugin.tabpanels  
com.atlassian.jira.dev.reference.plugin.workflow  
com.atlassian.jira.event  
com.atlassian.jira.event.issue  
com.atlassian.jira.event.listeners  
com.atlassian.jira.event.listeners.cache  
com.atlassian.jira.event.listeners.history  
com.atlassian.jira.event.listeners.mail  
com.atlassian.jira.event.listeners.reindex  
com.atlassian.jira.event.listeners.search  
com.atlassian.jira.event.type  
com.atlassian.jira.event.user  
com.atlassian.jira.exception  
com.atlassian.jira.extension  
com.atlassian.jira.external  
com.atlassian.jira.external.beans  
com.atlassian.jira.favourites  
com.atlassian.jira.functest.config  
com.atlassian.jira.functest.config.dashboard  
com.atlassian.jira.functest.config.mail  
com.atlassian.jira.functest.config.ps  
com.atlassian.jira.functest.config.service  
com.atlassian.jira.functest.config.sharing  
com.atlassian.jira.functest.framework  
com.atlassian.jira.functest.framework.admin  
com.atlassian.jira.functest.framework.admin.services  
com.atlassian.jira.functest.framework.assertions  
com.atlassian.jira.functest.framework.changehistory  
com.atlassian.jira.functest.framework.dashboard  
com.atlassian.jira.functest.framework.dump  
com.atlassian.jira.functest.framework.email  
com.atlassian.jira.functest.framework.fields  
com.atlassian.jira.functest.framework.jerseyclient  
com.atlassian.jira.functest.framework.jsoup  
com.atlassian.jira.functest.framework.labels  
com.atlassian.jira.functest.framework.locator  
com.atlassian.jira.functest.framework.log  
com.atlassian.jira.functest.framework.navigation  
com.atlassian.jira.functest.framework.navigation.issue  
com.atlassian.jira.functest.framework.navigator  
com.atlassian.jira.functest.framework.parser  
com.atlassian.jira.functest.framework.parser.comment  
com.atlassian.jira.functest.framework.parser.filter  
com.atlassian.jira.functest.framework.parser.issue  
com.atlassian.jira.functest.framework.parser.worklog  
com.atlassian.jira.functest.framework.security.xsrf  
com.atlassian.jira.functest.framework.setup  
com.atlassian.jira.functest.framework.sharing  
com.atlassian.jira.functest.framework.util  
com.atlassian.jira.functest.framework.util.date  
com.atlassian.jira.functest.framework.util.dom  
com.atlassian.jira.functest.framework.util.env  
com.atlassian.jira.functest.framework.util.form  
com.atlassian.jira.functest.framework.util.json  
com.atlassian.jira.functest.framework.util.testcase  
com.atlassian.jira.functest.framework.util.text  
com.atlassian.jira.functest.framework.util.url  
com.atlassian.jira.functest.framework.xmlbackup  
com.atlassian.jira.functest.matcher  
com.atlassian.jira.gadgets.system  
com.atlassian.jira.gadgets.system.util  
com.atlassian.jira.hints  
com.atlassian.jira.image.dropdown  
com.atlassian.jira.image.separator  
com.atlassian.jira.image.util  
com.atlassian.jira.imports.beans  
com.atlassian.jira.imports.config  
com.atlassian.jira.imports.csv  
com.atlassian.jira.imports.csv.mappers  
com.atlassian.jira.imports.fogbugz  
com.atlassian.jira.imports.fogbugz.config  
com.atlassian.jira.imports.fogbugz.transformer  
com.atlassian.jira.imports.importer  
com.atlassian.jira.imports.importer.impl  
com.atlassian.jira.imports.project  
com.atlassian.jira.imports.project.core  
com.atlassian.jira.imports.project.customfield  
com.atlassian.jira.imports.project.handler  
com.atlassian.jira.imports.project.mapper  
com.atlassian.jira.imports.project.parser  
com.atlassian.jira.imports.project.populator  
com.atlassian.jira.imports.project.taskprogress  
com.atlassian.jira.imports.project.transformer  
com.atlassian.jira.imports.project.util  
com.atlassian.jira.imports.project.validation  
com.atlassian.jira.imports.xml  
com.atlassian.jira.index  
com.atlassian.jira.issue  
com.atlassian.jira.issue.action  
com.atlassian.jira.issue.attachment  
com.atlassian.jira.issue.changehistory  
com.atlassian.jira.issue.comments  
com.atlassian.jira.issue.comments.util  
com.atlassian.jira.issue.comparator  
com.atlassian.jira.issue.comparator.util  
com.atlassian.jira.issue.context  
com.atlassian.jira.issue.context.manager  
com.atlassian.jira.issue.context.persistence  
com.atlassian.jira.issue.customfields  
com.atlassian.jira.issue.customfields.config.helper  
com.atlassian.jira.issue.customfields.config.item  
com.atlassian.jira.issue.customfields.converters  
com.atlassian.jira.issue.customfields.customfieldvalue  
com.atlassian.jira.issue.customfields.impl  
com.atlassian.jira.issue.customfields.manager  
com.atlassian.jira.issue.customfields.option  
com.atlassian.jira.issue.customfields.persistence  
com.atlassian.jira.issue.customfields.searchers  
com.atlassian.jira.issue.customfields.searchers.information  
com.atlassian.jira.issue.customfields.searchers.renderer  
com.atlassian.jira.issue.customfields.searchers.transformer  
com.atlassian.jira.issue.customfields.statistics  
com.atlassian.jira.issue.customfields.view  
com.atlassian.jira.issue.fields  
com.atlassian.jira.issue.fields.config  
com.atlassian.jira.issue.fields.config.manager  
com.atlassian.jira.issue.fields.config.persistence  
com.atlassian.jira.issue.fields.layout  
com.atlassian.jira.issue.fields.layout.column  
com.atlassian.jira.issue.fields.layout.column.enterprise  
com.atlassian.jira.issue.fields.layout.field  
com.atlassian.jira.issue.fields.layout.field.enterprise  
com.atlassian.jira.issue.fields.option  
com.atlassian.jira.issue.fields.renderer  
com.atlassian.jira.issue.fields.renderer.text  
com.atlassian.jira.issue.fields.renderer.wiki  
com.atlassian.jira.issue.fields.renderer.wiki.embedded  
com.atlassian.jira.issue.fields.renderer.wiki.links  
com.atlassian.jira.issue.fields.renderer.wiki.resolvers  
com.atlassian.jira.issue.fields.screen  
com.atlassian.jira.issue.fields.screen.issuetype  
com.atlassian.jira.issue.fields.util  
com.atlassian.jira.issue.history  
com.atlassian.jira.issue.index  
com.atlassian.jira.issue.index.analyzer  
com.atlassian.jira.issue.index.indexers  
com.atlassian.jira.issue.index.indexers.impl  
com.atlassian.jira.issue.index.job  
com.atlassian.jira.issue.index.managers  
com.atlassian.jira.issue.issuetype  
com.atlassian.jira.issue.label  
com.atlassian.jira.issue.link  
com.atlassian.jira.issue.managers  
com.atlassian.jira.issue.operation  
com.atlassian.jira.issue.pager  
com.atlassian.jira.issue.priority  
com.atlassian.jira.issue.renderers  
com.atlassian.jira.issue.resolution  
com.atlassian.jira.issue.search  
com.atlassian.jira.issue.search.constants  
com.atlassian.jira.issue.search.filters  
com.atlassian.jira.issue.search.handlers  
com.atlassian.jira.issue.search.managers  
com.atlassian.jira.issue.search.parameters.filter  
com.atlassian.jira.issue.search.parameters.lucene  
com.atlassian.jira.issue.search.parameters.lucene.sort  
com.atlassian.jira.issue.search.providers  
com.atlassian.jira.issue.search.quicksearch  
com.atlassian.jira.issue.search.searchers  
com.atlassian.jira.issue.search.searchers.impl  
com.atlassian.jira.issue.search.searchers.information  
com.atlassian.jira.issue.search.searchers.renderer  
com.atlassian.jira.issue.search.searchers.transformer  
com.atlassian.jira.issue.search.searchers.util  
com.atlassian.jira.issue.search.util  
com.atlassian.jira.issue.security  
com.atlassian.jira.issue.statistics  
com.atlassian.jira.issue.statistics.util  
com.atlassian.jira.issue.status  
com.atlassian.jira.issue.subscription  
com.atlassian.jira.issue.tabpanels  
com.atlassian.jira.issue.thumbnail  
com.atlassian.jira.issue.transitions  
com.atlassian.jira.issue.transport  
com.atlassian.jira.issue.transport.impl  
com.atlassian.jira.issue.util  
com.atlassian.jira.issue.util.transformers  
com.atlassian.jira.issue.views  
com.atlassian.jira.issue.views.util  
com.atlassian.jira.issue.vote  
com.atlassian.jira.issue.watchers  
com.atlassian.jira.issue.worklog  
com.atlassian.jira.jelly Methods called when executing a Jelly Tag.
com.atlassian.jira.jelly.enterprise  
com.atlassian.jira.jelly.exception  
com.atlassian.jira.jelly.service  
com.atlassian.jira.jelly.tag  
com.atlassian.jira.jelly.tag.admin  
com.atlassian.jira.jelly.tag.admin.enterprise  
com.atlassian.jira.jelly.tag.enterprise  
com.atlassian.jira.jelly.tag.issue  
com.atlassian.jira.jelly.tag.issue.enterprise  
com.atlassian.jira.jelly.tag.login  
com.atlassian.jira.jelly.tag.project  
com.atlassian.jira.jelly.tag.project.enterprise  
com.atlassian.jira.jelly.tag.projectroles  
com.atlassian.jira.jelly.tag.util  
com.atlassian.jira.jql  
com.atlassian.jira.jql.builder  
com.atlassian.jira.jql.clause  
com.atlassian.jira.jql.context  
com.atlassian.jira.jql.operand  
com.atlassian.jira.jql.operator  
com.atlassian.jira.jql.parser  
com.atlassian.jira.jql.parser.antlr  
com.atlassian.jira.jql.permission  
com.atlassian.jira.jql.query  
com.atlassian.jira.jql.resolver  
com.atlassian.jira.jql.util  
com.atlassian.jira.jql.validator  
com.atlassian.jira.jql.values  
com.atlassian.jira.license  
com.atlassian.jira.local.testutils  
com.atlassian.jira.logging  
com.atlassian.jira.mail  
com.atlassian.jira.mail.util  
com.atlassian.jira.mock  
com.atlassian.jira.mock.i18n  
com.atlassian.jira.mock.issue.fields  
com.atlassian.jira.mock.issue.index  
com.atlassian.jira.mock.multitenant  
com.atlassian.jira.mock.ofbiz  
com.atlassian.jira.mock.pico  
com.atlassian.jira.movesubtask  
com.atlassian.jira.movesubtask.operation  
com.atlassian.jira.multitenant  
com.atlassian.jira.multitenant.database  
com.atlassian.jira.notification  
com.atlassian.jira.notification.type  
com.atlassian.jira.notification.type.enterprise  
com.atlassian.jira.oauth.consumer  
com.atlassian.jira.oauth.serviceprovider  
com.atlassian.jira.ofbiz  
com.atlassian.jira.permission  
com.atlassian.jira.plugin  
com.atlassian.jira.plugin.assignee  
com.atlassian.jira.plugin.assignee.impl  
com.atlassian.jira.plugin.browsepanel  
com.atlassian.jira.plugin.component  
com.atlassian.jira.plugin.componentpanel  
com.atlassian.jira.plugin.componentpanel.fragment  
com.atlassian.jira.plugin.componentpanel.fragment.impl  
com.atlassian.jira.plugin.componentpanel.impl  
com.atlassian.jira.plugin.contentlinkresolver  
com.atlassian.jira.plugin.customfield  
com.atlassian.jira.plugin.decorator  
com.atlassian.jira.plugin.issueoperation  
com.atlassian.jira.plugin.issuetabpanel  
com.atlassian.jira.plugin.issueview  
com.atlassian.jira.plugin.jql.function  
com.atlassian.jira.plugin.keyboardshortcut  
com.atlassian.jira.plugin.language  
com.atlassian.jira.plugin.navigation  
com.atlassian.jira.plugin.portlet  
com.atlassian.jira.plugin.profile  
com.atlassian.jira.plugin.projectoperation  
com.atlassian.jira.plugin.projectpanel  
com.atlassian.jira.plugin.projectpanel.fragment  
com.atlassian.jira.plugin.projectpanel.fragment.impl  
com.atlassian.jira.plugin.projectpanel.impl  
com.atlassian.jira.plugin.renderer  
com.atlassian.jira.plugin.renderercomponent  
com.atlassian.jira.plugin.report  
com.atlassian.jira.plugin.report.impl  
com.atlassian.jira.plugin.roles  
com.atlassian.jira.plugin.rpc  
com.atlassian.jira.plugin.searchrequestview  
com.atlassian.jira.plugin.searchrequestview.auth  
com.atlassian.jira.plugin.servlet  
com.atlassian.jira.plugin.util  
com.atlassian.jira.plugin.versionpanel  
com.atlassian.jira.plugin.versionpanel.fragment.impl  
com.atlassian.jira.plugin.versionpanel.impl  
com.atlassian.jira.plugin.webfragment  
com.atlassian.jira.plugin.webfragment.conditions  
com.atlassian.jira.plugin.webfragment.contextproviders  
com.atlassian.jira.plugin.webfragment.descriptors  
com.atlassian.jira.plugin.webfragment.model  
com.atlassian.jira.plugin.webresource  
com.atlassian.jira.plugin.webwork  
com.atlassian.jira.plugin.workflow  
com.atlassian.jira.portal  
com.atlassian.jira.portal.gadgets  
com.atlassian.jira.portal.portlets  
com.atlassian.jira.project  
com.atlassian.jira.project.browse  
com.atlassian.jira.project.util  
com.atlassian.jira.project.version  
com.atlassian.jira.propertyset  
com.atlassian.jira.rest.api  
com.atlassian.jira.rest.api.expand  
com.atlassian.jira.rest.api.field  
com.atlassian.jira.rest.api.http  
com.atlassian.jira.rest.api.messages  
com.atlassian.jira.rest.api.util  
com.atlassian.jira.rest.api.v2.customfield  
com.atlassian.jira.rest.auth  
com.atlassian.jira.rest.exception  
com.atlassian.jira.rest.v1.admin  
com.atlassian.jira.rest.v1.dashboards  
com.atlassian.jira.rest.v1.endpoints  
com.atlassian.jira.rest.v1.favourites  
com.atlassian.jira.rest.v1.filters  
com.atlassian.jira.rest.v1.images  
com.atlassian.jira.rest.v1.issues  
com.atlassian.jira.rest.v1.jql  
com.atlassian.jira.rest.v1.keyboardshortcuts  
com.atlassian.jira.rest.v1.labels  
com.atlassian.jira.rest.v1.menus  
com.atlassian.jira.rest.v1.model  
com.atlassian.jira.rest.v1.model.errors  
com.atlassian.jira.rest.v1.projectcategories  
com.atlassian.jira.rest.v1.renderers  
com.atlassian.jira.rest.v1.users  
com.atlassian.jira.rest.v1.util  
com.atlassian.jira.rest.v2  
com.atlassian.jira.rest.v2.issue  
com.atlassian.jira.rest.v2.issue.builder  
com.atlassian.jira.rest.v2.issue.context  
com.atlassian.jira.rest.v2.issue.customfield  
com.atlassian.jira.rest.v2.issue.scope  
com.atlassian.jira.rest.v2.issue.watcher  
com.atlassian.jira.rest.v2.search  
com.atlassian.jira.scheduler  
com.atlassian.jira.scheduler.cron  
com.atlassian.jira.scheme  
com.atlassian.jira.scheme.distiller  
com.atlassian.jira.scheme.mapper  
com.atlassian.jira.screenshot.applet  
com.atlassian.jira.security  
com.atlassian.jira.security.auth.rememberme  
com.atlassian.jira.security.auth.trustedapps  
com.atlassian.jira.security.groups  
com.atlassian.jira.security.login  
com.atlassian.jira.security.roles  
com.atlassian.jira.security.roles.actor  
com.atlassian.jira.security.type  
com.atlassian.jira.security.util  
com.atlassian.jira.security.websudo  
com.atlassian.jira.security.xsrf  
com.atlassian.jira.service  
com.atlassian.jira.service.services  
com.atlassian.jira.service.services.export  
com.atlassian.jira.service.services.file  
com.atlassian.jira.service.services.imap  
com.atlassian.jira.service.services.mail  
com.atlassian.jira.service.services.pop  
com.atlassian.jira.service.services.vcs  
com.atlassian.jira.service.util  
com.atlassian.jira.service.util.handler  
com.atlassian.jira.servlet  
com.atlassian.jira.sharing  
com.atlassian.jira.sharing.index  
com.atlassian.jira.sharing.search  
com.atlassian.jira.sharing.type  
com.atlassian.jira.soap.axis  
com.atlassian.jira.startup  
com.atlassian.jira.task  
com.atlassian.jira.task.context  
com.atlassian.jira.template  
com.atlassian.jira.trackback  
com.atlassian.jira.types  
com.atlassian.jira.upgrade  
com.atlassian.jira.upgrade.tasks  
com.atlassian.jira.upgrade.tasks.enterprise  
com.atlassian.jira.upgrade.tasks.jql  
com.atlassian.jira.upgrade.tasks.professional  
com.atlassian.jira.upgrade.tasks.util  
com.atlassian.jira.upgrade.util  
com.atlassian.jira.user  
com.atlassian.jira.user.directory.loader  
com.atlassian.jira.user.job  
com.atlassian.jira.user.preferences  
com.atlassian.jira.user.profile  
com.atlassian.jira.user.usermapper  
com.atlassian.jira.user.util  
com.atlassian.jira.util  
com.atlassian.jira.util.cache  
com.atlassian.jira.util.collect  
com.atlassian.jira.util.concurrent  
com.atlassian.jira.util.dbc This package contains utility classes for performing Design By Contract (DBC) assertions.
com.atlassian.jira.util.http  
com.atlassian.jira.util.http.request  
com.atlassian.jira.util.http.response  
com.atlassian.jira.util.i18n  
com.atlassian.jira.util.index  
com.atlassian.jira.util.json  
com.atlassian.jira.util.lang  
com.atlassian.jira.util.log  
com.atlassian.jira.util.lucene  
com.atlassian.jira.util.map  
com.atlassian.jira.util.mime  
com.atlassian.jira.util.ofbiz  
com.atlassian.jira.util.resourcebundle  
com.atlassian.jira.util.searchers  
com.atlassian.jira.util.system  
com.atlassian.jira.util.system.check  
com.atlassian.jira.util.system.patch  
com.atlassian.jira.util.thread  
com.atlassian.jira.util.velocity  
com.atlassian.jira.util.xml  
com.atlassian.jira.vcs  
com.atlassian.jira.vcs.cvsimpl  
com.atlassian.jira.vcs.enterprise  
com.atlassian.jira.vcs.viewcvs  
com.atlassian.jira.web  
com.atlassian.jira.web.action  
com.atlassian.jira.web.action.admin  
com.atlassian.jira.web.action.admin.constants  
com.atlassian.jira.web.action.admin.currentusers  
com.atlassian.jira.web.action.admin.customfields  
com.atlassian.jira.web.action.admin.enterprise  
com.atlassian.jira.web.action.admin.eventtype  
com.atlassian.jira.web.action.admin.importer  
com.atlassian.jira.web.action.admin.importer.issue  
com.atlassian.jira.web.action.admin.importer.project  
com.atlassian.jira.web.action.admin.index  
com.atlassian.jira.web.action.admin.issuefields  
com.atlassian.jira.web.action.admin.issuefields.enterprise  
com.atlassian.jira.web.action.admin.issuefields.screens  
com.atlassian.jira.web.action.admin.issuefields.screens.enterprise  
com.atlassian.jira.web.action.admin.issuesecurity  
com.atlassian.jira.web.action.admin.issuetypes  
com.atlassian.jira.web.action.admin.issuetypes.pro  
com.atlassian.jira.web.action.admin.linking  
com.atlassian.jira.web.action.admin.mail  
com.atlassian.jira.web.action.admin.notification  
com.atlassian.jira.web.action.admin.permission  
com.atlassian.jira.web.action.admin.plugins  
com.atlassian.jira.web.action.admin.priorities  
com.atlassian.jira.web.action.admin.resolutions  
com.atlassian.jira.web.action.admin.roles  
com.atlassian.jira.web.action.admin.scheme  
com.atlassian.jira.web.action.admin.scheme.comparison  
com.atlassian.jira.web.action.admin.scheme.distiller  
com.atlassian.jira.web.action.admin.scheme.mapper  
com.atlassian.jira.web.action.admin.scheme.purge  
com.atlassian.jira.web.action.admin.statuses  
com.atlassian.jira.web.action.admin.subtasks  
com.atlassian.jira.web.action.admin.task  
com.atlassian.jira.web.action.admin.translation  
com.atlassian.jira.web.action.admin.trustedapps  
com.atlassian.jira.web.action.admin.user  
com.atlassian.jira.web.action.admin.vcs  
com.atlassian.jira.web.action.admin.vcs.enterprise  
com.atlassian.jira.web.action.admin.whitelist  
com.atlassian.jira.web.action.admin.workflow  
com.atlassian.jira.web.action.admin.workflow.scheme  
com.atlassian.jira.web.action.browser  
com.atlassian.jira.web.action.favourites  
com.atlassian.jira.web.action.filter  
com.atlassian.jira.web.action.func  
com.atlassian.jira.web.action.func.service  
com.atlassian.jira.web.action.history  
com.atlassian.jira.web.action.issue  
com.atlassian.jira.web.action.issue.bulkedit  
com.atlassian.jira.web.action.issue.enterprise  
com.atlassian.jira.web.action.issue.navigator  
com.atlassian.jira.web.action.issue.util  
com.atlassian.jira.web.action.popups  
com.atlassian.jira.web.action.portal  
com.atlassian.jira.web.action.project  
com.atlassian.jira.web.action.project.enterprise  
com.atlassian.jira.web.action.projectcategory  
com.atlassian.jira.web.action.renderers.wiki  
com.atlassian.jira.web.action.setup  
com.atlassian.jira.web.action.user  
com.atlassian.jira.web.action.util  
com.atlassian.jira.web.action.util.csv  
com.atlassian.jira.web.action.util.fogbugz  
com.atlassian.jira.web.action.util.lists  
com.atlassian.jira.web.action.util.navigator  
com.atlassian.jira.web.action.util.portal  
com.atlassian.jira.web.action.util.sharing  
com.atlassian.jira.web.action.util.workflow  
com.atlassian.jira.web.action.workflow  
com.atlassian.jira.web.bean  
com.atlassian.jira.web.component  
com.atlassian.jira.web.component.cron  
com.atlassian.jira.web.component.cron.generator  
com.atlassian.jira.web.component.cron.parser  
com.atlassian.jira.web.component.issue  
com.atlassian.jira.web.component.issuesummary  
com.atlassian.jira.web.component.jql  
com.atlassian.jira.web.component.multigrouppicker  
com.atlassian.jira.web.component.multiuserpicker  
com.atlassian.jira.web.component.schemepicker  
com.atlassian.jira.web.component.subtask  
com.atlassian.jira.web.component.webfragment  
com.atlassian.jira.web.dispatcher  
com.atlassian.jira.web.exception  
com.atlassian.jira.web.filters  
com.atlassian.jira.web.filters.accesslog  
com.atlassian.jira.web.filters.gzip  
com.atlassian.jira.web.monitor  
com.atlassian.jira.web.monitor.dump  
com.atlassian.jira.web.monitor.jmx  
com.atlassian.jira.web.monitor.watcher  
com.atlassian.jira.web.portlet.bean  
com.atlassian.jira.web.servlet  
com.atlassian.jira.web.servlet.rpc  
com.atlassian.jira.web.servletcontext  
com.atlassian.jira.web.session  
com.atlassian.jira.web.session.currentusers  
com.atlassian.jira.web.sitemesh  
com.atlassian.jira.web.tags  
com.atlassian.jira.web.tags.i18n  
com.atlassian.jira.web.util  
com.atlassian.jira.web.util.component  
com.atlassian.jira.webtests  
com.atlassian.jira.webwork  
com.atlassian.jira.webwork.parameters  
com.atlassian.jira.workflow  
com.atlassian.jira.workflow.condition  
com.atlassian.jira.workflow.function.event  
com.atlassian.jira.workflow.function.issue  
com.atlassian.jira.workflow.function.misc  
com.atlassian.jira.workflow.migration  
com.atlassian.jira.workflow.migration.enterprise  
com.atlassian.jira.workflow.migration.professional  
com.atlassian.jira.workflow.validator JIRA Workflow Validators
com.atlassian.mail.server.managers  
com.atlassian.query  
com.atlassian.query.clause  
com.atlassian.query.history  
com.atlassian.query.operand  
com.atlassian.query.operator  
com.atlassian.query.order  
com.atlassian.sal.jira  
com.atlassian.sal.jira.component  
com.atlassian.sal.jira.executor  
com.atlassian.sal.jira.license  
com.atlassian.sal.jira.lifecycle  
com.atlassian.sal.jira.message  
com.atlassian.sal.jira.pluginsettings  
com.atlassian.sal.jira.project  
com.atlassian.sal.jira.scheduling  
com.atlassian.sal.jira.search  
com.atlassian.sal.jira.trusted  
com.atlassian.sal.jira.upgrade  
com.atlassian.sal.jira.user  
com.atlassian.sal.jira.websudo  
com.atlassian.sal.jira.xsrf  
com.atlassian.scheduler  
com.atlassian.velocity  
com.meterware.httpunit  
com.opensymphony.user  
com.opensymphony.user.provider  
com.opensymphony.user.provider.crowd  
com.opensymphony.user.util  
mock.user  

 Copyright © 2002-2011 Atlassian. All Rights Reserved.