Package com.atlassian.confluence.rest.api.model.validation

Class Summary
RestValidationError REST-friendly version of a ValidationError.
RestValidationResult REST-friendly version of a ValidationResult.
 Copyright © 2003-2014 Atlassian. All Rights Reserved.